PROJECT

PostXProject is een artistiek labo waar media overschrijdend geëxperimenteerd wordt binnen de specifieke context van het voormalig postgebouw van Merelbeke, regio Gent. Er worden projecten ontwikkeld met een focus op artistieke dialoog en het zoeken naar nieuwe methodieken om kunst en maatschappij met elkaar te verbinden. De architecturale eigenheid van het gebouw met een binnentuin als autonoom ecosysteem, een eigen artistieke visie en de culturele werking vormen samen een gekleurd inhoudelijk kader. Daarnaast beschikt de vzw over een veelzijdige infrastructurele basis bestaande uit de projectruimte met binnentuin, een publieksruimte met kwalitatieve audiovisuele uitrusting, een voorziening voor residenties, een bar en een keuken. Tenslotte zorgt de inbedding in de lokale gemeenschap voor een publiek, symbool voor de samenleving in de brede zin van het woord.

PostXProject is an artistic lab where cross-media experiments are conducted within the specific context of the former Merelbeke post office building in the Ghent region. Projects are developed with a focus on artistic dialogue and the search for new methods to connect art and society. The architectural uniqueness of the building with a courtyard garden as an autonomous ecosystem, its own artistic vision and its cultural program form al together a coloured framework in terms of content. In addition to that, PostX has a versatile infrastructural basis at its disposal, consisting of the project space with an inner garden, a public space with high-quality audiovisual equipment, a facility for residences, a bar and a kitchen. Finally, the embedding in the local community provides an audience, standing as a symbol for the society in the broadest sense of the word.

<font color="#f44336">Instagram Expo <br>juni 2021<br>Poetic Universe_Papalagi</font>
Instagram Expo
juni 2021
Poetic Universe_Papalagi
<font color="#f44336"> Expo <br>17-22 juni 2021<br>Bo Claeys</font>
Expo
17-22 juni 2021
Bo Claeys
<font color="#f44336"> Expo <br>5-13 juni 2021<br>Nocebo</font>
Expo
5-13 juni 2021
Nocebo
<font color="#f44336">Online Expo <br>februari 2021<br>Een Winterreise in klank en beeld</font>
Online Expo
februari 2021
Een Winterreise in klank en beeld
<font color="#f44336">PXP<br>10 januari 2021<br>Thomas Moore / Y. & T. Posman</font>
PXP
10 januari 2021
Thomas Moore / Y. & T. Posman
<font color="#f44336">PXP<br>10 oktober 2020<br>H. Roels & S. Smagghe / I. van den Kroonenberg</font>
PXP
10 oktober 2020
H. Roels & S. Smagghe / I. van den Kroonenberg
<font color="#f44336">Spelen met Flora<br>apr 2019<br>Nicolas Leus</font>
Spelen met Flora
apr 2019
Nicolas Leus
<font color="#f44336">Plantasia<br>maart 2018<br>C. Broeckaert/I. van den Kroonenberg</font>
Plantasia
maart 2018
C. Broeckaert/I. van den Kroonenberg
<font color="#f44336">you are not here<br>juni 2015<br>Nick Proot</font>
you are not here
juni 2015
Nick Proot
<font color="#f44336">Deep Sweet<br>november 2014</font>
Deep Sweet
november 2014
<font color="#f44336">CineFoorX<br>maart 2013</font>
CineFoorX
maart 2013
<font color="#f44336">Timo van Luijk en Frederik Croene<br>maart 2012</font>
Timo van Luijk en Frederik Croene
maart 2012
<font color="#f44336">FloraX<br>december 2011</font>
FloraX
december 2011