concert

Nemø ensemble

Vr 06.11.20︱20.30u︱€10/€7

Inschrijven is verplicht via deze link!
Lees hier hoe we samen alles veilig kunnen laten verlopen.

Hedendaags / experimenteel

Met de productie ‘TRANSCENDENCE’ wil Nemø ensemble op verschillende manieren de gangbare vormen van muzikaliteit overstijgen. Enerzijds beweegt het ensemble zich voorbij het instrumentale en begeeft het zich in een muzikale ruimte waarin klank en performance met elkaar verweven worden door middel van ongebruikelijke objecten en handelingen. Anderzijds gaat Nemø in op een transcendentale connectie en intersectie tussen mens, machine en natuur. Bestaat transhumanisme dan toch uit meer dan enkel de connectie tussen mens en technologie?

Elena Rykova – Life Expectancy #1 the Sun
David Bird – Decoder
Hugo Morales Murguia – Variable Axial Flux
Cathy Van Eck – Groene ruis
Karel Stulens – Swipperz