Scroll Top

Mapping Flora

door Nicoals Leus  |  04.18 – 04.19

Gedurende een jaar, van april 2018 tot april 2019, ging kunstenaar Nicolas Leus een latrelatie aan met de wijk Flora.

Tijdens een eerste fase filmde hij alle straten, paden en parken, liefst in beide richtingen, als een eigenzinnige versie van Google streetview. Weliswaar met een klein, bibberig cameraatje, meestal vanop heuphoogte, de ooghoogte van een kind (dit heeft een reden). Het inzoomen en uitzoomen werden gestuurd door de kadrerende blik van de fotograaf.

Tijdens die filmwandelingen ontmoette hij de wijk in al haar facetten, wat soms resulteerde in een gesprek met een nieuwsgierige of argwanende inwoner.

Die wandelingen en het verzamelde materiaal vormden de grondstof voor de volgende fase, waarin hij zijn denkend en lezend leven buiten Flora kruiste met wat hij in Flora aantrof.

Zijn talloze interesses: architectuur (wonen), urbanisme, cartografie, folklore (van het hedendaagse), literatuur, toerisme, grenzen/lijnen, muziek, sociologie, taal (semiotiek en semantiek), antropologie, filosofie, kunst, evolutie & vergankelijkheid, … – kortom theorietjes allerhande – werden in deze fase op een eerder poëtische dan wetenschappelijke wijze op Flora geprojecteerd.

MAPPING – enkele definities
→ 
Het maken van een kaart of overzicht.

→ Het vergelijken van elk element van een bepaalde set met een of meer elementen van een andere set (of: Het systematisch vergelijken van termen in verschillende schema’s, om de mate van overeenkomst of verschil te bepalen)
→ De projectie van een textuur op het oppervlak van een 3D-object

Flora is een berg, Flora is een hortus conclusus… Flora is het canvas waarop alles kan ontstaan of geprojecteerd worden.
Via verbeelding, intuïtie en associatie rekte Nicolas de grenzen van de wijk uiteen tot een multidimensionale scheppings- en ontmoetingsruimte.

Spelen met Flora

Als sluitstuk van dit project organiseerde Nicolas op 27 en 28 april 2019 een verrassende happening: een voortdurend evoluerende performance en tentoonstelling waarbij het steeds in meer of mindere mate over Flora ging. Hij was permanent aanwezig en entertaint zoveel mogelijk met gesproken tekst en uitleg.

Muzikanten, kunstenaars, fotografen en andere creatievelingen uit Flora of daarbuiten werden ook uitgenodigd om zich door Flora te laten inspireren en het resultaat daarvan te presenteren op de happening.

Polaroids van Filip Van Den Rijse

Het Mengal Ensemble op hun alpenhoorns.

Sfeerbeelden expo en performances