Scroll Top

PostXTern (Isolde Roose)

Open Creatief Focusingatelier

Zo 24.04.2022︱9u00 – 12u00

WAT?
Parallel aan een Open Focusingavond starten we met een inleidende oefening, wordt de mogelijkheid gecreëerd om in duo’s te focussen en ronden we samen af. Het grote verschil is dat we na het intunen ook creatief aan de slag gaan vanuit een focusingattitude. Anders gezegd: tijd maken voor creativiteit vanuit je lijf…
VOOR WIE?
Iedereen met een basis in Focusing is welkom. Er wordt verondersteld dat je voldoende vertrouwd bent met het focussen in paren.
Nog geen focusingbasis? Een overzicht van alle basistrainingen in Focusing vind je terug op www.focusingvlaanderen.be.
PRAKTISCH?
Het Open Creatief Focusingatelier gaat één keer per maand door op zondagvoormiddag in PostX in Merelbeke (Flora) nabij Gent en vindt simultaan online plaats. De data worden aangevuld op de website (www.terresolide.be/aanbod).
We starten de eerste keer om 11u en ronden af om 13u om de overgang naar het zomeruur draaglijk te laten verlopen (de volgende keren werken we van 10u tot 12u).
Wie live naar PostX komt is op 27 maart welkom vanaf 10u30 (de volgende keren om 9u30). Koffie, thee en koffiekoeken worden voorzien, alsook creatief materiaal. Eigen materiaal meebrengen is uiteraard toegestaan. Er kan vrij gekozen worden voor een creatief medium op voorwaarde dat de andere deelnemers geen (geluids)hinder ondervinden. De kostprijs om live deel te nemen bedraagt 18€.
Wie online deelneemt voorziet thuis zelf het nodige creatieve materiaal (en hoeft hierbij geen rekening te houden met geluids- of andere hinder 😉). De kostprijs om online deel te nemen bedraagt 10€.
INSCHRIJVEN?
Stuur een mailtje naar isolde@terresolide.be om je deelname te bevestigen en vermeld daarbij of je live of online wenst mee te doen.
MEER INFO?