PostX is een jonge vzw in het hart van Merelbeke Flora. Via een aanbod aan sociaal geëngageerde artistieke projecten streven wij naar een duurzame wereld waar mensen vrij en respectvol met elkaar samenleven.

    We willen hiermee een actieve bijdrage leveren aan een buurt en samenleving, waar bewoners en kunstenaars, buurtbewoners, Merelbekenaars en Gentenaars, jong en oud, amateur en professioneel, regelmatige en occasionele cultuurbezoekers elkaar kunnen ontmoeten met een open geest en gedeelde interesse.

    PostX is een kleinschalige, lokale organisatie die via artistieke projecten de samenhang in de buurt wil verstevigen en deelnemers, vrijwilligers, kunstenaars en bezoekers door participatie wil versterken in hun kunnen. We willen een ontmoetingsplaats zijn binnen een diverse omgeving die noch stedelijk noch landelijk is.