MAPPING FLORA

door Nicolas Leus
04.18 – 04.19


Gedurende een jaar, van april 2018 tot en met de geplande happening in PostX op 27 en 28 april 2019, gaat Nicolas Leus een latrelatie aan met Flora.

Tijdens een eerste fase filmt hij alle straten, paden en parken van Flora, liefst in beide richtingen, als een eigenzinnige versie van Google streetview. Weliswaar met een klein, bibberig cameraatje, meestal vanop heuphoogte, de ooghoogte van een kind (dit heeft een reden). Het inzoomen en uitzoomen wordt gestuurd door de kadrerende blik van de fotograaf.

Tijdens die filmwandelingen ontmoet hij een wijk in al haar facetten, soms resulterend in een gesprek met een nieuwsgierige of argwanende inwoner.

Die wandelingen en het verzamelde materiaal vormen de grondstof voor de volgende fase, waarin hij zijn denkend en lezend leven buiten Flora kruist met wat hij in Flora aantrof.

Zijn talloze interesses: architectuur (wonen), urbanisme, cartografie, folklore (van het hedendaagse), literatuur, toerisme, grenzen/lijnen, muziek, sociologie, taal (semiotiek en semantiek), antropologie, filosofie, kunst, evolutie & vergankelijkheid, … – kortom theorietjes allerhande – worden in deze fase op een eerder poëtische dan wetenschappelijke wijze gekruist met Flora.

Hij projecteert een raster aan betekenissen op het betekenisvolle raster dat Flora al is. De verschillen en gelijkenissen vormen hopelijk een aangename verdwaling.


Flora is een berg, Flora is een hortus conclusus… Flora is het canvas waarop alles kan ontstaan of geprojecteerd worden.

Via verbeelding, intuïtie en associatie rekt Nicolas de grenzen van de wijk verder uiteen tot een multidimensionale scheppings- en ontmoetingsruimte.


Op Tarte Matinée (zondag 10 februari 2019) was Nicolas op bezoek bij de schilders van Atelier 71.

MAPPING – enkele definities
→ 
Het maken van een kaart of overzicht.

→ Het vergelijken van elk element van een bepaalde set met een of meer elementen van een andere set (of: Het systematisch vergelijken van termen in verschillende schema’s, om de mate van overeenkomst of verschil te bepalen)
→ De projectie van een textuur op het oppervlak van een 3D-object


Van witruimte naar denkruimte, naar ruim denken, naar ruimtelijk denken… en andersom.

Van kijken naar bemerken, naar bevatten en verbreden, naar verbeelden… en andersom.